Regler for tilknytning

Torsdag, 29 September, 2016

 

Sundhedslovens nye tilknytningsregler omfatter offentlige sundhedspersoner, der som led i deres ansættelse varetager forskningsopgaver eller faglig rådgivning, for lægemiddel- eller medicovirksomheder uanset om der modtages honorar for opgaven.

Rådgivningsopgaver varetaget af sundhedspersonen i privat regi samt personligt ejerskab henhører ligeledes under reglerne.

Sundhedspersonen skal personligt

  • 1) anmelde aktiviteten, eller
  • 2) ansøge om tilladelse til aktiviteten, ved Sundhedsstyrelsen afhængigt af samarbejdets karakter.

Tilknytningsreglerne suppleres fortsat af gældende markedsføringsregler.

Link til Tilknytningsskema

Link til FAQ - Tilknytningsregler