Afdeling M, P, Q og R – AUH, Risskov

Afdelingerne har mangeårig erfaring med klinisk forskning, herunder randomiserede, kliniske forsøg. Det startede i 1960'erne med Mogens Schous' litium forskning, og gennem mange år er der gennemført en række projekter i DUAG regi (se www.duag.dk), samt forskellige andre psykofarmakologiske projekter, senest et stort internationalt GENDEP projekt med Ole Mors som dansk ansvarlig og et nordisk OCD-behandlingsprojekt under Per Hove ledelse.

 

Den psykiatriske forskning er i 2013 blevet kraftigt reorganiseret med udflytning af lærestolsprofessorerne til kliniske afdelinger fra Center for Psykiatrisk Forskning.

 

Den dyreksperimentelle del af psykiatrisk forskning findes nu på Translationel Neuropsychiatric Unit under professor Gregers Wegeners ledelse. Organisatorisk er voksen-, børne- og ungdomspsykiatri under samme kliniske center. Et vigtigt formål med reorganiseringen har været at opbygge klinisk forskning.


Forskningspersonalet består primært af eksternt finansierede PhD studerende. På afd. Q endvidere en halvtids overlægestilling. Alle professorer har GCP-erfaring.

 

Professorernes kliniske områder er

  • Poul Videbech - afd. Q – Depression og Angst
  • Ole Mors - afd. P – Psykoser
  • Povl Munk-Jørgensen – afd. M – Organiske Psykiske Lidelser og Akutmodtagelse
  • Raben Rosenberg – afd. R – Retspsykiatri
  • Per Hove Thomsen – Børne- og ungdomspsykiatriske sygdomme, især OCD

 

Referencer til studier

  • Flere DUAG projekter inkl. igangværende
  • GENDEP projektet
  • OCD-projekt (BUC) – igangværende

 

 

Se afdelingernes hjemmesider her:

 

Afd. M

 

 

Afd. P

 

 

Afd. Q

 

 

Afd. R