Urinvejskirurgi

Urinvejskirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Specialafdeling for patienter med bl.a. blære-, penis-, nyre- og prostatakræft, men varetager også akutbehandling af f.eks nyrestensanfald og akutte vandladningsproblemer.

 

Urologisk forskningsenhed har 3 projektsygeplejersker ansat med henholdsvis 14, 5 og 4 års erfaring i kliniske studier. Alle har relevante GCP kurser. Til enheden er der desuden ansat en bioanalytiker med mange års erfaring i indsamling af væv og blod til brug i forskning indenfor blærecancer og prostatacancer.

 

Urologisk forskningsenhed har samarbejde med både medicinalindustrien, Skandinavisk Prostatacancer Gruppe (SPCG) og Kræftens Bekæmpelse omkring kliniske studier og er også selv aktiv i protokolskrivning til selvinitierede studier.

 

 

I øjeblikket rekrutteres patienter til: 

 

MOL PROS: Individuel risikovurdering for udvikling af prostatacancer

 

TERRAIN: Effekt og sikkerhed af x til metastatisk, asymptomatisk prostatacancer med stigende PSA

 

LADITUDE: Effekt og sikkerhed af x til nydiagnostiserede, hormonnaive patienter med metastaserende prostatacancer 

 

PROSTVAC: Behandling af patienter med ingen eller få symptomer på hormonresistent prostata kræft 

 

RADICALS: Behandling af patienter med øget risiko for recidiv 

 

TASQUINIMOD: Behandling af patienter, der endnu ikke har stigende PSA efter første linje kemoterapi

 

AMARANTH: Effekten, sikkerheden, farmakodynamikken og farmakokinetikken af x ved behandling af kvindelige forsøgspersoner med smertefuld blæresyndrom/ interstitiel cystitis 

 

Afdelingen har:

 

  • Erfaring med studier i fase II-IV
  • 15 kliniske studier kørende med åben inklusion i de 7

 

 

Enheden har de seneste 5 år haft funktion som koordinerende center i 21 studier ud af de 26 studier, den har deltaget i.

 

  • Der har været inspektion fra lægemiddelstyrelsen én gang, hvor der blev fundet minimale fejl.
  • De seneste 5 år har enheden haft firmaaudit 3 gange også med minimale findings.
Urinvejskirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest

Urinvejskirurgisk Afdeling har en fuldtidsansat projektsygeplejerske til kliniske lægemiddelforsøg i samarbejde med industrien.