Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Afdelingen har 10 års erfaring med fase III og IV undersøgelser og har koordineret flere nationale investigator-initierede studier (CIMESTRA, OPERA, DanAct Early). Man har beskeden erfaring med fase II undersøgelser.

 

Der er i afdelingen etableret en omfattende klinisk database, billeddiagnostisk database (rtg, MR, DEXA) og biobanker (plasma/serum, gener, celler).