Ortopædkirurgi

Ortopædkirurgisk Afdeling, Viborg, Hospitalsenhed Midt

 

Klinisk forskningsafsnit med 1,5 - 2 projektsygeplejersker.


Har siden 2005 kørt et enkelt fase I studie samt flere fase II-IV studier. Det samlede antal er omkring 10 kliniske studier.


Enheden har altid inklueret det aftalte antal patienter (oftest flere).


Forskningsansvarlig overlæge Niels Krarup er national koordinator i Protokol AMG 20080394.


Der var i forbindelse med fase I studiet audit fra firmaet.

 

 

Referencer

 

Protokol AMG 20080394: Efficacy, Safety and Tolerability of x in Adults with Fresh Unilateral Intertrochanteric Fracture of the Proximal Femur, Status post Fixation with a Sliding Hip Screw or intramedullary Nail.


Protocol A5571010: Safety and Efficacy of x in the Prevention of Venous Thromboembolic Events in Subjects undergoing an Elective, Unilateral Total Knee replacement.


Protocol CV185047: Safety and Efficacy of x in Subjects Undergoing Elective Total Knee Replacement Surgery

Forskningsenheden, Regionshospitalet Horsens

 

Interesseområde: Ortopædi.

 

Til forskningsenheden er tilknyttet 1 projektsygeplejerske og 3 speciallæger - alle med GCP-erfaring. Derudover er der 1 deltidssekretær, 1 statistiker og 8 ph.d.-studerende. Forskningsenheden råder over et forskningslaboratorium med udstyr og faciliteteter til præparation og nedfrysning af vævsprøver, dyrkning af celler, PCR og FISH, samt dyrkning af stamceller.

 

Enheden har erfaring med fase II og III studier. Der er i øjeblikket 5 aktive protokoller, medens mindst 10 er afsluttede.

 

Flere af forskningsenhedens lektorer har fungeret som national koordinator i forbindelse med forsøg.

 

Der er gennemført flere GCP inspektioner indenfor de sidste tre år. Ingen major findings.

 

 

Referencer

 

 

Kristensen PK et al. Local infiltration analgesia is comparable to femoral nerve block after anterior cruciate ligament reconstruction with hamstring tendon graft: a randomised controlled trial. Knee Surg Traumatol Arthrosc 2013. In press.

Ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

 

Ortopædkirurgisk Forskningsgruppe. Har erfaring med fase II - IV studier samt klinisk afprøvning af medicinsk udstyr.

 

Der er i enheden ansat 5 personer, og man har gennemført ca. 15 protokoller.

 

  

Referencer

 

  

Stilling M et al. Precision of novel radiological methods in relation to resurfacing humeral head implants: assessment by radiostereometric analysis, DXA, and geometrical analysis. Arch Orthop Trauma Surg. 2012 Nov;132(11):1521-30. Epub 2012 Jul 7.

 

Gottliebsen M et al. Superior 11-year survival but higher polyethylene wear of hydroxyapatite-coated Mallory-Head cups. Hip Int. 2012 Jan-Feb;22(1):35-40.

 

Stilling M et al. Superior fixation of pegged trabecular metal over screw-fixed pegged porous titanium fiber mesh: a randomized clinical RSA study on cementless tibial components. Acta Orthop. 2011 Apr;82(2):177-86.

 

Stilling M et al. The final follow-up plain radiograph is sufficient for clinical evaluation of polyethylene wear in total hip arthroplasty. A study of validity and reliability. Acta Orthop. 2010 Oct;81(5):570-8.

 

Stilling M et al. Inferior survival of hydroxyapatite versus titanium-coated cups at 15 years. Clin Orthop Relat Res. 2009 Nov;467(11):2872-9.

 

Stilling M et al. Clinical comparison of polyethylene wear with zirconia or cobalt-chromium femoral heads.Clin Orthop Relat Res. 2009 Oct;467(10):2644-50.

 

 

 

Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg

 

Interesseområde: Alle studier, der har relevans for ortopædiske lidelser.

 

  

Alle ansatte i CPK er med til at bære den forskning, der foregår på sygehuset, hvorfor en stor del af personalet har erfaring med projektimplementering. Til forskningsenheden CPK er der tilknyttet 2,5 projektmedarbejdere, 2 Ph.d-studerende, 2 forskere samt 2 overlæger inden for ortopædi og anæstesiologi. Desuden har 8 medarbejdere GCP-erfaring.

  

 

CPK har erfaring som dansk koordinerende center, og har primært gennemført fase II og III klinisk afprøvning.

 

  

I løbet af de sidste 10 år er der gennemført 10 studier, og i den periode har enheden leveret det aftalte antal patienter. Der har været én inspektion i løbet af de sidste 10 år, og der var ingen major findings.

  

 

  

Referencer/studier

 

 

Auxillium Study AUX-CC-867: Study to Assess the Safety and Efficacy of Two Concurrent Injections of AA4500 in Adult Subjects With Multiple Dupuytren's Contractures