Onkologi

Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

I afdelingens Kliniske Forskningsenhed (KFE) er ansat 18 projektsygeplejersker med GCP-erfaring. Alle speciallæger og ph.d.-studerende har GCP-kursus eller ækvivalent.

 

Forsøg iværksat 2012

Forsøgstype

Antal

Fase I-forsøg

1

Fase II-forsøg

6

Fase III-forsøg

17

Fase II/III-forsøg

1

Kvalitativt studie

1

Radiologisk studie   (scanninger)

1

Biobank-projekt

1

Prognostisk/epidemiologisk   studie

1

I alt

29

 

 

I 2012 havde KFE 106 aktive protokoller (opstart, drift og follow-up), hvoraf 58 var åbne for inklusion af patienter.

I 2012 blev inkluderet 1048 patienter heraf

3 patienter i fase I-II,

325 i fase II-forsøg,

63 i fase III-forsøg,

625 i andre typer af forsøg, som ikke involverer medicinsk behandling udover standardbehandlingen.

12 forsøg (behandlingsprotokoller) har i 2012 inkluderet 10 patienter eller derover. Heraf 5 medicinske forsøg og 3 som involverer strålebehandling.

 

Toprekruttering 2012:

EGF-receptorer - cancerdiagnose og erlotinib (colo-rectal cancer)

576

Hypo vs.   normofraktioneret bestråling (brystcancer)

188

Del- vs. Helbrystbestråling   (brystcancer)

77

SCOT

26

SPECT ved lungecancer

24

Biobank sideprojekt ved   malignt melanom

22

DanPact

19

DARENCA1 - Immunterapi   og bevacizumab (nyrecancer)

19

Adjuverende Pazopanib   (PROTECT)

17

Embrace (cervixcancer)

16

NARLAL (lungecancer)

14

Translationelt studie   ved angiogesehæmmer-behandling af nyrecancer

11

DOLG 7 (lungecancer)

9

 

 

Afdelingen havde rollen som national investigator / dansk koordinator / hovedinvestigator i 21 protokoller.

Afdelingen har haft audits og inspektioner uden væsentlige findings.

 

 

Referencer

 

Andersson M et al. Phase III Randomized Study Comparing Docetaxel Plus Trastuzumab With Vinorelbine Plus Trastuzumab As First-Line Therapy of Metastatic or Locally Advanced Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Positive Breast Cancer: The HERNATA Study. J Clin Oncol 2011, 29:264-271.

 

Hamid O et al. A prospective phase II trial exploring the association between tumor microenvironment biomarkers and clinical activity of ipilimumab in advanced melanoma. Journal of Translational Medicine 2011, 9:204-220.

 

Schmidt H et al. Safety and Clinical Effect of Subcutaneous Human Interleukin-21 in Patients with Metastatic Melanoma or Renal Cell Carcinoma: A Phase I Trial. Clin Cancer Res 2010, 16(21): 5312-9.

 

Jensen AB et al. The Cathepsin K Inhibitor Odanacatib Suppresses Bone Resorption in Women With Breast Cancer and Established Bone Metastases: Results of a 4-Week, Double-Blind, Randomized, Controlled Trial. Clinical Breast Cancer 2010, 10:452-458.

 

Ji R et al. An immune-active tumor microenvironment favors clinical response to ipilimumab. Cancer Immunol Immunother 2012, 61:1019-1031.