Nyremedicin

Nyremedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Nyremedicinsk Afdeling varetager klinisk forskning i tæt samarbejde med stærke basalvidenskabelige enheder og tværfagligt til andre kliniske forskningsmiljøer nationalt og internationalt, herunder immunologi, urologi, kardiologi, endokrinologi, pædiatri og sygepleje.

 

Der udføres store og små klinisk kontrollerede randomiserede studier, men også observationelle og registerbaserede studier indenfor en bred vifte af nyremedicinsk relaterede emner, f.eks. nyretransplantation, hypertension, progressionshæmning af nyresvigt og dialyse. Afdelingen kan tilbyde måling af markører for nyreskade.

 

C-laboratoriet har fastansat 3 bioanalytikere og 1 projektsygeplejerske, og aktuelt er der tilknyttet 2 professorer og flere seniorforskere, 1 post doc, 8 ph.d.-studerende og 3 forskningsårsstuderende.

 

Medicinsk Afdeling, Hospitalsenhed Vest

Medicinsk Forskningsafsnit

 

Interesseområde: Nyresygdomme, blodtryksforhøjelse, væske- og elektrolytforstyrrelser, kredsløbssygdomme.

 

Til enheden er p.t. knyttet 1 professor, flere seniorforskere og 7 ph.d.-studerende, samt 3 fastansatte bioanalytikere.