Infektionsmedicin

Medicinsk Afdeling, Silkeborg, Hospitalsenhed Midt

Infektionsmedicinsk team

 

Interesseområde: A) Udredning, kontrol og behandling af kronisk viral hepatitis B & C. Herunder non-invasive metoder til vurdering af steatose, fibrose og cirrose (fibroscanning inklusiv CAP) hos såvel patienter med kronisk viral hepatitis, som hos patienter med leverlidelse af anden genese. Alle patienter med kronisk viral hepatitis B & C registeres kontinuerligt og real time i de to regionale og nationale hepatitis databaser: InfCareHepatitis og DANHEP, B) diagnostik og behandling af samfundserhvervet pneumoni og C) stik-/skæreuheld, herunder cost-benefit.

 

Til enheden er knyttet 2 infektionsmedicinske sygeplejersker, der gennem de seneste 5 år har været ansvarlig for flere afdelingsinitierede projekter samt forskningsprojekter initierede af de kliniske databaser DANHEP og InfCareHepatitis. 

 

Ingen erfaring med lægemiddelafprøvninger, men afprøvning af teknologiske udstyr, herunder specielt fibroscanning. Fungerer som koordinerende center for et pågående studie (ARFIBRO) i samarbejde med de infektionsmedicinske afdelinger i Herning og i Aarhus samt Hepatologisk Afdeling V, Aarhus Universitetshospital.

Infektionsmedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Interesseområder:

 

Primært:

  • HIV
  • Hepatitis
  • Vaccinestudier
  • Influenza

 

Enheden er altid interesseret i at deltage og bidrage i kliniske forskningsprojekter og afprøvninger, når det giver mening i forhold til det infektionsmedicinske speciale.

 

Forskningsenheden ledes af:

Lars Østergaard, dr.med., PhD, professor, ledende overlæge
E-mail: larsoest@rm.dk - tlf. +45 7845 2800


Majbritt Skov
E-mail: majbritt.skov@auh.rm.dk - tlf. +45 7845 2836

 

Personaleressourcer:

Forskningsenhedens fast tilknyttede personale består af:

  • 1 projektlæge
  • 2 projektsygeplejersker
  • 1 projektsekretær

 

Derudover har Klinisk Forskningsenhed et varierende antal timelønstilknyttede personaler (fra 5-70) i relation til konkrete forskningsprojekter.

 

GCP

Alt personale både fast og timelønstilknyttet har godkendt GCP-kursus via GCP-enheden, Aarhus Universitet.

Derudover gennemfører det fast tilknyttede personale til enhver tid protokolspecifikke GCP- og træningskurser.

 

Erfaring og viden

Klinisk Forskningsenhed har stor erfaring i forhold til gennemførelse af forskelligartede studier, blandt andet er enheden kendt og anerkendt for gennemførelse af vaccinestudier, ex meningitis-, herpes- og hepatitisvacciner, med stort antal raske deltagere.

 

Derudover gennemfører enheden kontinuerligt kliniske studier i forhold til hepatitis og HIV samt studier relateret til det infektionsmedicinske speciale generelt.

 

Enheden har mangeårig erfaring med kliniske afprøvninger i fase 2 og 3 og har inden for de seneste 2 år gennemført klinisk afprøvning i henhold til 10-12 forskellige protokoller. Har og har haft rollen som dansk koordinerende center for alle nævnte meningokokstudier.

 

Kvalitet

Enheden har mangeårig erfaring med såvel sponsor- som investigatorinitierede projekter og arbejder målrettet med fokus på høj kvalitet.

Enheden har aldrig haft inspektioner.  Der gennemføres audits ca. hvert 2. år, primært i relation til vaccinestudier. Der er udelukkende konstateret "minor findings".

 

Enheden udarbejder og arbejder med udgangspunkt i gældende og godkendte Standard Operating Standards (SOP'er).

 

Samarbejde

Enheden har fokus på konstruktivt samarbejde mellem investigators, CRO's og sponsorer samt øvrige samarbejdspartnere både i hospitals- og universitært regi.

 

Projektoversigt fra 1999 og frem til nu