Hjerte-, lunge-, karkirurgi

Hjerte-, lunge-, karkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

 

Interesseområder: Nyrepåvirkning, smerter, pulmonal resistance/pulmonal hypertension og hjerteklapper.

 

Enheden har erfaring med fase II-IV studier og har i 2013 kørt 7-8 protokoller. Een audit uden specielle anmærkninger.

 

Til enheden er knyttet en GCP certificeret sygeplejerske og flere læger (1 klinisk lærestolsprofessor, 4 lektorer, 2 eksterne lektorer, 1 seniorforsker, 8-10 ph.d. studerende og 2-3 forskningsårsstuderende) med GCP certificering og erfaring.

 

Eksempler på protokoller:

 

AP-214-CS007 Fase 2-forsøg til bestemmelse af sikkerhed og effekt af to doseringsregimer med AP214 til forebyggelse af nyreskade hos patienter, som gennemgår en hjerteoperation.

 

Edwards Intuity: Bedømmelse af standardbehandling og kliniske udfald ved hjælp af Edwards Intuity klapsystem i et europæisk multicenter aktivt overvågningsstudie efter markedsføring.

 

Katguide metode versus konventionel metode ved anlæggelse af kirurgisk pleuradræn; et randomiseret, parallel gruppe kontrolleret studie.

 

Gabatea : En randomiseret, dobbeltblind, placebokontrolleret undersøgelse af effekten af gabapentin på thoracal epidural anagesi efter thoracotomi.

 

COPPVATS : Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie.

 

PAATH: Clinical effects of parathyroid hormone as adjuvant therapy for bone healing after sternotomy.

 

Hjertelungekirurgisk Afdeling T har patienter inden for områderne: Hjerte-, lunge-, brystkasse- og esophagus kirurgi. Der opereres ca. 1.300 hjertepatienter og et tilsvarende antal patienter i lunge, brystkasse og esophagus. Der laves klinisk kontrollerede undersøgelser på alle typer af patienter og tværfagligt. Således er der også et forskningsområde inden for rehabilitering.

 

Enheden har et stort medicinsk teknologisk afsnit og aktivitet indenfor hjertekirurgi dyreeksperimentelt. Afsnittet har et veludviklet samarbejde med industrien indenfor testning og udvikling af hjerteklapper, perfusionsteknisk udstyr og medicinafprøvning.