Geriatri

Forskningsenheden, Regionshospitalet Horsens

 

Interesseområde: Alle kliniske aspekter af geriatri.

 

Til forskningsenheden er knyttet en projektsygeplejerske og tre speciallæger - alle med GCP-erfaring. Derudover er der en deltids forskningssekretær, en statistiker og 8 Ph.d.-studerende. Forskningsenheden råder over et forskningslaboratorium med udstyr og faciliteter til præparation og nedfrysning af vævsprøver, dyrkning af celler, PCR og FISH, samt dyrkning af stamceller.

 

Enheden har erfaring med fase II og III studier. Der er i øjeblikket 5 aktive protokoller, medens mindst 10 er afsluttede.

 

Flere af forskningsenhedens lektorer har fungeret som national koordinator i forbindelse med forsøg.

 

Der er gennemført flere GCP inspektioner indenfor de sidste 3 år. Ingen major findings.