Endokrinologi

Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Danmarks største endokrinologiske afdeling med mere end 40.000 ambulante kontroller om året.

 

Forskningsafsnittet er en fælles enhed for Medicinsk Endokrinologisk Afdeling.

 

  • Driften er selvfinansieret
  • Fuldt gennemarbejdede Standard Operating Procedures, som opdateres konstant 
  • 6 sengepladser
  • 3 årsværk
  • Har haft inspektion fra Lægemiddelstyrelsen ( nu Sundhedsstyrelsen) og audit fra flere forskellige interessenter

 

Sengeudlejning

Medicinsk Afdeling, Viborg, Hospitalsenhed Midt

Endokrinologisk team

 

Interesseområde: Type 2 diabetes. Type 1 diabetes. Adipositas - med ptt. før og efter bariatrisk kirurgi.

 

Forskningspersonale:

    4 sygeplejersker med GCP-erfaring. 5 timer ugentlig finansieres af forskningskontoen.

    Timetallet til forskning kan øges med nuværende personale.

 

    P.t. 3 overlæger med fuld klinisk funktion, men deltagelse i afprøvninger derudover og

    GCP erfaring.

 

    Gnidningsfrit samarbejde med klinisk biokemisk afdeling til prøvetagning, opbevaring,    

    forsendelse og evt. analyser.

 

Erfaring:

    Fra fase III og fase IV protokoller - deltaget i mellem 10 og 15 indenfor de sidste 15 år,

    men kapaciteten nu er væsentlig større end tidligere.

    P.t. 4 igangværende undersøgelser, de to er i opstartsfasen, 1 ren observationel i

    forlængelse af randomiseret us.

    Inklusion afhænger helt af undersøgelsens art - middel.

 

Audit:

    Nej.

 

Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Randers

Endokrinologisk team

 

Interesseområde:  Diabetes, osteoporose, fedme.

 

Team af overlæger og sygeplejersker i endokrinologisk klinik med projekterfaring, heraf 3 overlæger og 2 sygeplejersker med specifik GCP erfaring. Har deltaget i fase III og IV studier. Ingen inspektioner eller audits.

 

Referencer:

1)      ” A Phase III multicentre, international, randomised, parallel group, double blind cardiovascular safety study of X compared to usual care in type 2 diabetes mellitus patients with increased cardiovascular risk”

 

2)      EFOS European Forsteo Observational Study

 

3)      CHOICE, observational study, CHanges to treatment and Outcomes in patients with type 2 diabetes initiating InjeCtablE therapy

Medicinsk Afdeling, Silkeborg, Hospitalsenhed Midt

Endokrinologisk team

 

Interesseområde: Diabetes og osteoporose.

 

Enheden har erfaring med diabetesprotokoller. Der er ikke fuldtidsansatte forskningssygeplejersker, men de kliniske forsøg varetages af to sygeplejersker med relevant GCP erfaring. I forsøgene inkluderes det aftalte antal patienter.