Børneafdelinger

Børneafdelingen, Hospitalsenhed Midt

Afdelingen samarbejder med lægemiddelindustrien omkring lægemiddelafprøvninger.

 

To af afdelingens læger har en ugentlig forskningsdag.

 

For igangværende forskningsprojekter og publikationer henvises til årbogen for forskning på Hospitalsenhed Midt.

Børneafdelingen, Regionshospitalet Randers

Afdelingen er interesseret i alle pædiatriske projekter.

 

Der kan rettes henvendelse til Overlæge Esben Thyssen Vestergaard, e-mail: esbves@rm.dk.

Børn og unge, Aarhus Universitetshospital

Børn og unge, AUH har mangeårig erfaring med klinisk forskning, herunder randomiserede kliniske forsøg.

 

Afdelingen varetager højt specialiseret funktion indenfor alle (14) pædiatriske fagområder.

 

Afdelingen har aktuelt 1 lærestolsprofessor: Søren Rittig (pædiatrisk nefrologi)

 

og 5 kliniske professorer: 

Tine Brink Henriksen (neonatologi),

John Østergaard (sjældne sygdomme/neurologi),

Henrik Hasle (onkologi),

Henrik Schrøder (onkologi),

Troels Herlin (reumatologi).

 

Herudover råder afdelingen over 2 forsknings frikøbte speciallæger: Konstantinos Kamperis og Birgitte Mahler.

 

Afdelingen har tilknyttet ca. 20-25 Ph.d-studerende og 10-15 forskningsårsstuderende.

 

Den årlige videnskabelige produktion udgjorde i 2014 og 2015 over 100 videnskabelige artikler i internationale peer reviewed tidsskrifter (henvisning til afdelingens årsrapport i PURE).

 

Der er etableret et fælles netværk for forskning i børn og unge (0-18 år) ved Aarhus Universitetshospital (AUH - Sick Kids), hvor aktuelt 20 forskningsgrupper aktivt deltager, jævnfør nedenstående link.

 

Der kan rettes henvendelse til: Søren Rittig, e-mail: rittig@clin.au.dk