Klinisk Farmakologi

Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitet

Yder rådgivning om lægemidler til hele sundhedsvæsenet.

 

Ekspertise i design og praktisk gennemførelse af klinisk lægemiddeludvikling, fase I-IV, inklusiv PK-PD studier.

 

Bredt nationalt og internationalt netværk af hjælpeenheder til gennemførelse af fase I-IV studier.

 

Nær kontakt til og erfaring i samarbejde med regulatoriske myndigheder.

 

Kontakt til de basale farmakologiske forskningsmiljøer, se for eksempel Institut for Biomedicin