Sektion for Miljø, Arbejde og Sundhed

Sektion for Miljø, Arbejde & Sundhed

På Aarhus Universitet har der i mere end 50 år været udført kontrollerede forsøg i klimakamre. Randomisering, blinding og balancering har altid været centrale metoder i design af undersøgelserne.

 

Tidligere var fokus mest på raske forsøgspersoners udsættelse for dårligt indeklima, men de seneste forsøg har omfattet ældre personer og personer med allergi og astma udsat for bl.a. allergener. De to seneste forsøg har fulgt GCP (good clinical practice) retningslinjer overvåget af GCP-enheden ved Aarhus Universitetshospital og klimakammerets personale har kompetence til at gennemføre studier efter GCP retningslinjer. Personalets kompetencer opkvalificeres i overensstemmelse hermed.

 

Enheden har erfaring med rekruttering og undersøgelser af de ønskede forsøgspersoner. Der er fast tilknyttet læger til klimakamrene og et tæt samarbejde med Lungemedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital og vagthavende læger ved behov.

 

Kamrene er velegnede til forsøg med udsættelse for nøjagtige og dokumenterede eksponeringer for specifikt termisk miljø eller luftbårne eksponeringer på partikel- eller gasform og kan anvendes til undersøgelse af interventioner, f.eks. medicinsk behandling, imod sådanne.

 

Når kamrene efter en fuldstændig renovering igen står klar i 2014 vil de fremstå med nye laboratorier og opdaterede faciliteter for forsøgspersoner og personale.

  

Klimakamrene har ikke p.t. en selvstændig hjemmeside, men relaterede forskningsprojekter i kamrene og de relevante kontaktpersoner kan findes på:

http://ph.au.dk/om-instituttet/sektioner/sektion-for-miljoe-arbejde-og-sundhed/forskning/forskningsprojekter/

og http://ph.au.dk/forskning/forskningsomraader/miljoe-og-luftveje/

The Physical Fitness Testing Core Facility (FIT)

Sektion for Idræt - FIT

Siden sin etablering i 1997 har Sektionen beskæftiget sig med måling af fysisk funktion hos idrætsudøvere, raske individer og forskellige patientgrupper. Enheden råder over veludstyrede laboratorier til fysiologiske og biomekaniske målinger samt træningsfaciliteter til gennemførsel af superviseret og kontrolleret træning.

 

Faciliteterne er velegnede til undersøgelser inden for sundhed, rehabilitering og fysisk træning. De omfatter avanceret udstyr til kredsløbs- og metaboliske tests (iltoptagelsesudstyr og blodanalyseudstyr), måling af funktionel og isoleret muskelfunktion (isokinetiske dynamometre og kraftplatforme), bevægelsesanalyse (højhastigheds videokameraer) samt måling af kropskomposition (DXA-scanner). Sektionen råder desuden over molekylærbiologi- og biokemilaboratorier samt laboratorier, hvor muskelfunktion og muskelmetabolisme kan undersøges på celleniveau.

 

I 2015 blev serviceenheden FIT etableret for at imødekomme efterspørgsel efter Sektionens særlige udstyr og specielle kompetencer. FIT tilbyder måling af fysisk funktion og superviseret kontrolleret træning af forskellig art samt rådgivning inden for området. Enheden kan yde bistand i forhold til undersøgelsesdesign, og har erfaring med rekruttering forsøgspersoner.

 

Læs mere om FIT på: www.ph.au.dk/fit