Sektion for Miljø, Arbejde og Sundhed

Sektion for Miljø, Arbejde & Sundhed

På Aarhus Universitet har der i mere end 50 år været udført kontrollerede forsøg i klimakamre. Randomisering, blinding og balancering har altid været centrale metoder i design af undersøgelserne.

 

Tidligere var fokus mest på raske forsøgspersoners udsættelse for dårligt indeklima, men de seneste forsøg har omfattet ældre personer og personer med allergi og astma udsat for bl.a. allergener. De to seneste forsøg har fulgt GCP (good clinical practice) retningslinjer overvåget af GCP-enheden ved Aarhus Universitetshospital og klimakammerets personale har kompetence til at gennemføre studier efter GCP retningslinjer. Personalets kompetencer opkvalificeres i overensstemmelse hermed.

 

Enheden har erfaring med rekruttering og undersøgelser af de ønskede forsøgspersoner. Der er fast tilknyttet læger til klimakamrene og et tæt samarbejde med Lungemedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital og vagthavende læger ved behov.

 

Kamrene er velegnede til forsøg med udsættelse for nøjagtige og dokumenterede eksponeringer for specifikt termisk miljø eller luftbårne eksponeringer på partikel- eller gasform og kan anvendes til undersøgelse af interventioner, f.eks. medicinsk behandling, imod sådanne.

 

Når kamrene efter en fuldstændig renovering igen står klar i 2014 vil de fremstå med nye laboratorier og opdaterede faciliteter for forsøgspersoner og personale.

  

Klimakamrene har ikke p.t. en selvstændig hjemmeside, men relaterede forskningsprojekter i kamrene og de relevante kontaktpersoner kan findes på:

http://ph.au.dk/om-instituttet/sektioner/sektion-for-miljoe-arbejde-og-sundhed/forskning/forskningsprojekter/

og http://ph.au.dk/forskning/forskningsomraader/miljoe-og-luftveje/