Hospitalsapoteket

Hospitalsapoteket, Region Midtjylland

På Aarhus Universitetshospital (AUH) har det siden 2000 været et krav, at alle kliniske forsøg skal kvalitetssikres efter reglerne for Good Clinical Practice (GCP). Hospitalsapoteket Region Midtjylland er involveret i mange kliniske forsøg. Apoteket er underlagt regler om Good Manufacturing Practice (GMP) og Good Distribution Practice (GDP), når lægemidler bliver produceret, opbevaret og udleveret.

 

Hospitalsapoteket kan tilbyde:

 

Inden forsøget:

- hjælpe med at udfylde anmeldelsesskema til Lægemiddelstyrelsen
- udfylde skema til katalogisering af egenproducerede ikke markedsførte lægemidler
- rådgive om indførsel af forsøgslægemidler fra udlandet
- rådgive om blinding af forsøgslægemidler
- rådgive om randomisering
- rådgive om praktisk håndtering af forsøgslægemiddel f. eks. produktion, etikettering og opbevaring.

 

Under forsøget:

- producere, etikettere og pakke forsøgslægemiddel
- foretage indførsel af forsøgslægemidler fra udlandet
- opbevare og udlevere lægemidlerne
- foretage randomisering
- fremstille individuelt forseglede kodekuverter svarende til randomiseringen
- føre medicinregnskab

 

 Efter forsøget:

- destruere rester og returlægemidler
- udarbejde statistikker

 

Apoteket tager betaling for det arbejde, der bliver udført. Prisen varierer fra forsøg til forsøg, men er fastsat efter forventet ressourceforbrug.

 

Kontakt til Hospitalsapoteket Region Midtjylland:

 

Vedrørende  produktion, pakning, etikettering, indførsel fra udlandet, opbevaring og udlevering af forsøgslægemidler, undtagen cytostatika:  

Karen Sillesen - tlf.: 5164 9565 – e-mail: karesill@rm.dk 
Kaj-Ove Andersen - tlf.: 5164 9567 – e-mail: kajoande@rm.dk

 

Vedrørende produktion m.v. med cytostatika:

Rikke Hansen - tlf.: 7846 3911 – e-mail: rishas@rm.dk 
Vibeke Secher Dam – tlf.: 7846 3911 – e-mail: vibedm@rm.dk

 

Vedrørende produktion m.v. til kliniske forsøg der skal foregå i Herning eller Holstebro:

Lisbeth L. Røndbjerg – tlf.: 7843 5123 – e-mail: lisbeth.roendbjerg@vest.rm.dk