Biografi - Helene Nørrelund

Helenenoerrelund

 

Helene Nørrelund er uddannet cand. med. i 1994, speciallæge i intern medicin i 2006 og endokrinolog i 2008. Hun afsluttede sin diplomopgave i 1992, blev Ph.d. i 2000, dr. med. i 2005 og MBA i 2011.  

                                                         

Senest ansat som specialeansvarlig overlæge ved medicinsk afdeling i Viborg.

 

Ph.d. og disputats om betydningen af væksthormon for substratmetabolismen i forbindelse med faste. De senere år primært forskning indenfor diabetes og hjertesvigt. Masterafhandling om Den Danske Kvalitetsmodel.

 

Aktuelt ansat til at varetage funktionen som Én Indgang Koordinator for Region Midtjylland.